Gapped momentum states

Preprint info:

IFT Number: IFT-UAM/CSIC-19-29
Arxiv URL:

Publication Type: Preprint

Authors: Matteo Baggioli; M. Vasin; V. V. Brazhkin; K. Trachenko
Source: 2019