ML-AI Journal Club

ML-AI Journal Club

ML-AI Journal Club
Nov 18 2021 - De 12:00 hasta 13:00

IFT Sala de Audiovisuales = Aula Gris 3

ML-AI Journal Club
Oct 25 2021 - De 11:00 hasta 12:00

IFT Sala de Audiovisuales = Aula Gris 3